Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – 12. Hafta – İlke ve İnkılaplar

Atatürk İlkleri ve İnkılapları

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1921)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

Hukuk Alanda Yapılan İnkılaplar

 • 1921 ve 1924 Anayasasının kabul edilmesi
 • Medeni Kanun’un kabulü
 • Diğer temel kanunların kabulü

Bu alandaki yeniliklerin gerekçeleri;

 • Yargılama yöntemlerinin ilkel olması.
 • Örf ve Şer-i Osmanlı kanunlarının ihtiyaçlara cevap verememesi.
 • Ülkede hukuk birliğinin olmaması.
 • Kadın erkek eşitliğinin olmaması.
 • Sorunlara pratik çözümler getirilmek istenmesi.
 • Din ve Vicdan özgürlüğünü güvenceye alma düşüncesi.

Yeni Türkiye

İlk Anayasa Teşkilat-ı Esasiye’dir.

Teşkilat-ı Esasiye İnönü savaşından sonra kabul edildi.

Medeni kanunu İsviçre’den aldık. (17 Şubat 1926)

Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

 • Tevhit-i Tedrisat Kanunu Çıkarıldı 3 Mart 1924
 • Harf İnkılabı (1 Kasım 1928)
 • Türk Tarih Kurumu kuruldu (1931) (Milliyetçilik ile alakalı)
 • TDK (1932)
 • Üniversite Reformu (1933)

Arap harflerinin terk edilmesinin nedenleri?

 • Latin harflerine geçilmesidir.
 • Arap harflerinin öğretilmesi zordu.

4.6/5 - (7 votes)

Yorum Ekle