Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – 13. Hafta – Dış Politikalar

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk dış politikalar iki döneme ayrılır. Birincisi 1923 ve 1930 arası. İkincisi ise 1931 ile 1939 arasıdır.

Bu derste ilk olarak birinci dönem olan 1923 ve 1930 arasına bakacağız.

Atatürk’ün Dış Politikadaki Temel İlkeleri
 • Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme.
 • Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutma.
 • Devletler arası sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollarla çözme.
 • Diğer devletlerin iç işlerine karışmama.
Türkiye’nin 1923 – 1932 döneminde Türk Dış Politikasının esasları;
 • Lozan’dan kalan sorunların çözülmesine önem verilmiştir.
 • Batılı devletlerle olan sorunlar düzeltilmeye çalışmıştır.
 • Uluslar arası iş birliğinin oluşmasına katkıda bulunulmuştur.
1923 – 1930 – Lozan’dan sonraya kalan sorun nedir? 
Cevap: Musul. Yani Irak sınırı Lozan’da halledilemiyor ve sonraya bırakılıyor.
Musul sorununda hangi devlet ile karşı karşıya geldik? 
Cevap: İngiltere.
Türkiye – Irak sınırının belirlenmesi (Musul sorunu)
 • Kurtuluş Savaşı’nda Musul alınamamış ve İngiltere burada Manda rejimini ilan etmiştir.
Nüfus Müdabelesi hangi devletle yaşanmıştır? 
Cevap: Yunanistan.

Nüfus sorunu Lozan Antlaşması ile çözülmüştür.

Musul’u 1926 Ankara anlaşmasıyla Irak’a bırakılmıştır.

* Türk Fransız İlişkileri
 • Türkiye-Suriye Sınırı
 • Yabancı okullar sorunu
 • Osmanlı borçları sorunu
 • Adana-Mersin Demiryolu sorunu
 • Bozkurt-Lotus davası

1931 ile 1939 arası dış politikası

 1. Balkan Antantı aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?
  Cevap: II. Dünya Savaşının başlaması
 2. Türkiye, Birleşmiş Milletlere üye olmamasının nedeni nedir?
  Cevap:
 3. Atatürk dönemindeki dış siyasetle ilgili değildir?

Atatürk Dönemi Dış Politika (1923-1938 Arası Gelişmeler)

Atatürk Dönemi Dış Politika Genel Amaçlar

 • Lozan’dan kalan sorunları halletmek
 • Yaklaşan II. Dünya savaşı öncesinde sınır güvenliğimizi sağlayabilmek

Atatürk Dönemi Dış Politika – Benimsenen İlkeler

 • Barışçı politika (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh)
 • Ulusal Bağımsızlık ilkesi

4.3/5 - (6 votes)

Yorum Ekle