Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – 14. Hafta – Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri
 1. Cumhuriyetçilik (seçimle ilgili)
 2. Milliyetçilik (bütünleyici, barışçı aynı zamanda kurtuluş savaşının hareket noktası.)
 3. Halkçılık (Konun önünde eşitlik, din, dil, ırk gözetmemekle ilgili)
 4. Devletçilik (ekonomi ile ilgili)
 5. Laiklik (devletin dini olmaması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ile ilgili)
 6. İnkılâpçılık (çağdaşlaşmak batılılaşmak ile ilgili)

Cumhuriyet alanında yapılan inkılaplar nelerdir?

Cumhuriyetçiliğin anahtar kelimeleri;

 • Seçim
 • Ulusal egemenlik
 • Milli irade
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Oy kullanma

Milliyetçilik anahtar kelimeler;

 • Milli birlik ve beraberlik
 • Vatan sevgisi
 • Irkcılığa karşı olma
 • Millet sevgisi
 • Tarih birliği
 • Milli kültür
 • Milli bağımsızlık

Milliyetçilik alanında yapılan inkılaplar
 • TBMM’nin açılması
 • İstiklal Marşının kabulü
 • Tebvhid-i Tevdrisat kanunu.
 • Türk medeni kanunu.
 • İzmir iktisat kongresi.

Halkçılık anahtar kelimeler;

Halkçılık; devlet önünde, kanun önünde herkesin eşit olmasıdır.

 • Eşitlik
 • Sosyal devlet anlayışı
 • Ayrıcalıkların kaldırılması
 • Topluma hizmet
 • Kamu Yararı
 • Kamu
 • Dayanışma

Devletçilik İlkesi anahtar kelimeler;

Devletçilik; devlet ekonomisi ile alakalıdır. Ülke kalkınması, sosyal ve kültürel alanda devlet eliyle yapılmasıdır.

 • İktisat.
 • Sermaye.
 • Yatırım.
 • Kalkınma.
 • İşletme

Devletçilik içerisinde yapılan en önemli inkılaplardan biri: 1. ve 2. beş yıllık kalkınma planıdır.

Laiklik İlkesi anahtar kelimeler;

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Yani devletin herkese eşit bir şekilde yaklaşabilmesi.

Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılmasını içerir.

 • Din ve Devlet işlerinin ayrılması
 • Akılcılık ve bilimsellik
 • Din ve vicdan özgürlüğü

İnkılapçılık İlkesi anahtar kelimeler;

Eskisini tamamen bırakmak ve yenisini kabul etmek. Köklü değişikliğe/yeniliğe inkılap denir.

 • Çadaşlaşmak
 • Batılılaşmak

CEVAP: A

CEVAP: C

CEVAP: D

Soruları daha kolay çözmek için ilkelerdeki ANAHTAR KELİMELERİ dikkate almak yardımcı olabilir.

4.8/5 - (12 votes)

Yorum Ekle