Ders Notları

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TEST

Aşağıdaki soru türlerinden 5 tanesi ERUZEM final sınavlarında çıkacaktır. Aşağıdaki sorular Batı Cephesinde ki savaşlar konusundan oluşturulmuştur.

Bu sorular ERUZEM Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin Batı Cephesi Savaşlarından oluşturulmuştur. Konuların öne çıkan anlatımlarını buradaki 9. hafta ve 10. hafta dökümanlarından bulabilirsiniz.

 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi en son meydana gelmiştir.
  a-) Sakarya Meydan Muharebesi
  b-) 1. İnönü Savaşı
  c-) Lozan Konferansı
  d-) Londra Konferansı
  e-) Mudanya Konferanslı
 2. Aşağıdakilerden hangisi Düzenli Ordunun kazandığı ilk Askeri başarıdır. (TBMM’nin kurduğu ordu)
  a-) Londra Konferansı
  b-) 1. İnönü Savaşı
  c-) Sakarya Meydan Muharebesi
  d-) Lozan Anlaşması
  e-) Mudanya Konferanslı
 3. Londra Konferansı hangi askeri başarı sonrasında meydana gelen siyasi bir olaydır.
  a-) Londra Konferansı
  b-) 1. İnönü Savaşı
  c-) Sakarya Meydan Muharebesi
  d-) Lozan Anlaşması
  e-) Mudanya Konferanslı
 4. Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra Mustafa Kemal Paşa’ya Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmiştir?
  a-) Sakarya Meydan Muharebesi
  b-) 1. İnönü Savaşı
  c-) Lozan Anlaşması
  d-) Londra Konferansı
  e-) Mudanya Konferansı
 5. Mudanya Ateşkes anlaşması aşağıdakilerden hangisinden sonra meydana gelmiştir?
  a-) Londra Konferansı
  b-) 1. İnönü Savaşı
  c-) Sakarya Meydan Muharebesi
  d-) Büyük Taarruz
  e-) Mudanya Konferansı
 6. 1. İnönü Savaşı sonrasın meydana gelen gelişmeler ve sebepleri nelerdir?
  ……………………………………………………………..
  ……………………………………………………………..
 7. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında imzalanan önemli anlaşmalar aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a-) Mudanya Konferansı – İnönü Savaşı – Ukrayna Anlaşması
  b-) Ukrayna Anlaşması – Fransa Anlaşması – Sovyet Rusya – Kars Anlaşması – İngiltere Esir Mubadelesi
  c-) Rusya Anlaşması – Kars Anlaşması – İnönü Savaşı –
  d-) Büyük Taarruz – İnönü Savaşı – Londra Konferansı – Kars Anlaşması
 8. Aşağıdakilerden hangisiyle Dostluk Anlaşması yapılmıştır?
  a-) Mudanya
  b-) Londra
  c-) Lozan
  d-) Ukrayna
 9. Aşağıdakilerden hangisinden sonra (1682) 2. Viyana bozgunundan beri süre gelen geri çekiliş sona ermiştir?
  a-) Ukrayna
  b-) Londra
  c-) Sakarya Savaşı (Meydan Muharebesi)
  d-) Ukrayna
 10. Batı Cephesinde kaybettiğimiz savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  a-) 2. İnönü Savaşı
  b-) Sakarya Savaşı
  c-) Kütahya – Eskişehir Savaşı
  d-) Büyük Taarruz

Batı Cephesi Savaşları Tablosu

4.3/5 - (9 votes)

Yorum Ekle