Haberler Kampüs Üni

Bu Kez Öğrenciler Üniversitelere Karne Verdi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), 2020 yılı Öğrenci Memnuniyet Araştırma Raporu yayınladı. 39 bin 386 öğrenci 6 kategoride üniversitelere puan verdi.

Yapılan araştırmaya göre son 5 yılın en düşük memnuniyet sonuçları ortaya çıktı.

Rektörler; Altın, Gümüş ve Bronz madalya aldı. ÜniAr Başkanı Prof. Dr. Engin Karadağ, öğrencilerin üniversitelerden olmasa da YÖK’ten memnun olduğunu söyledi.

“Bu araştırma, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Araştırmada elde edilen bulgular üniversitelerin gelişim ve duyarlılıklarını artırmak için veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.”

39 bin 386 üniversiteliye soruldu

YÖK istatistiklerine bağlı olarak 2019-2020 öğretim yılında lisans öğrencisi bulunan toplam 125’i devlet, 67’si vakıf olmak üzere 192 üniversite belirlendi. Seçilen üniversitelerde tüm fakülte türlerinde okuyan yüzde 52.1’i kadın, yüzde 47.9’u erkek toplam 39 bin 386 öğrenciyle görüşüldü.

Öğrenci memnuniyeti, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı, Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” gibi 6 ayrı kategoride bu kez öğrenciler okudukları, üniversitelere karne verdi.

Hukuk fakülteleri 10 puan kaybetti

Bu yıl 5’incisi yapılan araştırmada (2016, 2017, 2018, 2019) göre A+, A ve B düzeyindeki üniversite sayısı gerilerken tüm fakülte türlerinde 2017’ye göre 2020 sonuçlarında memnuniyet düzeylerinde son 5 yılın en düşük oranları ortaya çıktı.

2019’da 488 puan alan tıp fakültelerinin puanı bu yıl 7 puan gerileyerek 475’e düşerken, hukuk fakülteleri geçen yıla göre memnuniyette 10 puan, İlahiyatlar 9 puan kaybetti.

Rapordaki tespitlerden

* Türk Üniversiteleri araştırma hem de öğretim kalitesi açısından can çekişiyor. Üniversite yönetimleri öğrenci beklenti ve taleplerini karşılayamıyor ve öğrenci dostu olamıyorlar.

* Türkiye’de gerçek anlamda üniversite diyeceğimiz bir kurumdan bahsetmek giderek daha da güçleşti. Pek çok üniversite lise seviyesinde eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.

* Türkiye’deki pek çok üniversite öğrencileri bünyesine katmak için kendilerini olduklarından daha iyi gösterme yarışında.

* Öğrencilerde yüksek beklenti oluşturulup, gerçekle buluşması sonucu büyük hayal kırıklıkları üretiliyor. Nitelikli öğrencilerin şok yaşadığı, öğrenciler açısından beklenti tuzağı kuran çok popüler üniversitelerin sayısı da az değil.

* Bütün alan ve genel memnuniyet puanlarında 2020 ortalamaları geçmiş dört yılın (2019, 2018, 2017 ve 2016) ortalamalarına göre düşüktür. Ayrıca alan ve genel memnuniyet puan ortalamalarının yıllara göre eğilim incelendiğinde Türkiye’de öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetleri gittikçe geriye gitmektedir.

* Türk Üniversitelerin araştırma ve geliştirme göstergeli sıralama sistemlerindeki gerileme ile birlikte değerlendirildiğinde hem araştırma hem de öğretim kalitesi açısından Türk Yükseköğretim Sistemi can çekişiyor.

* Bu, Türkiye’deki nitelikli öğretim gerçekleştiren üniversitelerin sayısının tıpkı bilimsel yayın/atıflara göre sıralama yapan uluslararası üniversite sıralamalarında olduğu gibi azalma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

* Yerleşkelerini değiştiren veya eksikliklerini tamamlayan üniversitelerin memnuniyet puanları anlamlı olarak yükselirken, üniversitelerin göreceli olarak öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği alanındaki memnuniyet puanları da artış gösterdi.

Gerçek Üniversite yok gibi

* Üniversitelerdeki puan değişimlerinde rektör ve dekan değişimlerinin -hem olumlu hem de olumsuz- etkileri eğitime ve öğrenci memnuniyetine yansıdığı saptandı.

* Türkiye’de gerçek anlamda üniversite diyeceğimiz bir kurumdan bahsetmek giderek daha da güçleşti.

* Pek çok üniversite, lise seviyesinde öğretim faaliyeti yürütmekte; öğrencilerinin beklenti ve taleplerini karşılayamıyor, üniversite yönetimleri de öğrenci dostu olamıyor.

* Cumhurbaşkanlığı tarafından zorunlu olarak oluşturulan kariyer merkezleri olsa da üniversitelerde öğrencinin kariyerine, gelişimine, akademik ve sosyal sıkıntılarını gidermeye yönelik destek sistemleri ve kültürü yok.

Öğrencilere tuzak kuruluyor

* Türkiye’deki pek çok üniversite öğrencileri bünyesine katmak için kendilerini olduklarından daha iyi gösterme yaşındadır.

* Bu durum öğrencilerde yüksek beklenti oluşturmakta ancak gerçekle buluşması sonucu büyük hayal kırıklıkları üretmektedir.

* Bu açından nitelikli öğrencilerin şok yaşadığı, öğrenciler açısından beklenti tuzağı kuran çok popüler üniversitelerin sayısı da az değildir.

* Türkiye’deki üniversiteler eğitim öğretim, insan yetiştirme, kaliteli bir yaşam sağlama, fırsat ve imkânları zenginleştirme, kariyer planlama gibi üniversitenin asli faaliyet alanlarına özen göstermekten hızla uzaklaştı.

* Vizyonları zayıf yönetimler büyük ölçüde özgün olmayan izomorf çözümlerle eş biçimsellik tuzağına yelken almaktadırlar.

En memnun olunan ilk 10 üniversite

 1. Sabancı Üniversitesi
 2. Özyeğin Üniversitesi
 3. İhsan doğramacı Bilkent Üniversitesi
 4. Koç Üniversitesi
 5. Abdullah Gül Üniversitesi
 6. MEF Üniversitesi
 7. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
 8. Boğaziçi Üniversitesi
 9. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 10. Gebze Teknik Üniversitesi
kayak

En memnun olunmayan son 10 üniversite

 • 192. Antalya Akev Üniversitesi,
 • 191. Hakkari Üniversitesi,
 • 190. İstanbul Esenyurt Üniversitesi,
 • 189. Bitlis Eren Üniversitesi,
 • 188. Munzur Üniversitesi,
 • 187. Şırnak Üniversitesi,
 • 186. Bayburt Üniversitesi,
 • 185. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
 • 184. Kayseri Üniversitesi,
 • 183. Iğdır Üniversitesi.

Altın ödül alan rektörler

Öğrenci Memnuniyet Araştırmasında 6 ayrı kategorideki başarılarıyla;

 • Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
 • MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin
 • Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Altın Ödül alan 3 rektör oldu.

Gümüş ödül alan rektörler

 • İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
 • Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan
 • Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
 • Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Leblebici.

Bronz ödül alan rektörler

 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar
 • Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan
 • Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman
 • Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar

Öğrenciler üniversitelerden olmasa da YÖK’ten memnun

Araştırmada ilk defa öğrenciler Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) da değerlendirildiler. YÖK değerlendirmelerinde en düşük değerlendirme maksimum 100 üzerinden 80 puan ile Öğrencilere Destek ve İlgi, en yüksek değerlendirme ise 91 puan ile YÖK Ulusal Tez Merkezinden Memnuniyet alanı oldu.

Şaşırtıcı olmasa da kurulduğu 1981 yılından itibaren her kesim tarafından eleştirilen, üniversitelerdeki gelişimin önündeki bariyer olarak görülen, siyasi parti programlarında kapatılması üzerine hem fikir olunan YÖK, artık öğrencilerin gözünde olumsuz bir kurum olarak görülmüyor.

Özellikle pandemi sürecinde aldığı hızlı ve yerinde kararların da etkisiyle muhalif politik görüşlerdeki öğrenciler de dahil olmak üzere Öğrenci Dostu Yeni YÖK söyleminin başarılı olduğu söylenebilir.

Özetle YÖK öğrenciler tarafından düzenleyici bir kurul olarak değil bir koordinasyon kurulu olarak görülmekte.

Rapor

4/5 - (1 vote)

Yorum Ekle