Haberler Üni

Düşük nitelikli Rektörler kaliteyi düşürüyor

Günümüzde Üniversitelerin bir çoğu, özellikle yeni açılan veya mevcut üniversitelerden ikinci bir üniversite olarak doğup eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitelerdeki rektörlerin akademik niteliklerinin yetersiz olduğu sık sık gündeme gelmekteydi. Gündeme gelen bu duyumlar artık Bilim Akademisi raporuyla da doğrulandı.

Bilindiği üzere Bilim Akademisi; liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini gözeten ve bu doğrultuda raporlar oluşturan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Bilim Akademisi’nin raporuna göre “2019-2020 akademik yılı, Türkiye’de akademik özgürlükler açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinin sık sık göz ardı edildiği yıllardan biri olmuştur. İfade özgürlüğü ve araştırma sonuçlarını yayma özgürlüğü açısından da kısıtlamaların tüm hızıyla devam ettiği görülmekte…”

Düşük nitelikli rektörler kaliteyi aşağıya düşürüyor

“Akademik nitelikleri düşük olan rektörler tarafından yönetilen üniversitelerin neredeyse tümü, bu rektörlerin göreve gelmesinden itibaren iki yıl içinde hem URAP sıralamasında hem de genel olarak bilgi üretiminde aşağı sıralara düşmüştür.”

4.8/5 - (5 votes)

Yorum Ekle