Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi öğretime 26 Ekim’de başlama kararı aldı

Ege Üniversitesinde gerçekleştirilen senato toplantısında, akademik birimlerden gelen uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öneriler değerlendirildi.

Toplantıda 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılında tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakülteleri ile yabancı diller yüksekokulu hariç olmak üzere, diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim ve öğretiminin yüzde 40’ını online (çevrimiçi-senkron) yapılması kararı alındı.

Tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakülteleri ile yabancı diller yüksekokulu ise eğitim-öğretimlerine başlama tarihlerini, kendi kurullarınca alınacak kararla belirleyecek.

Diğer yandan 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık sınıflarında derslerin tümüyle uzaktan öğretim yoluyla çevrimiçi-senkron yapılmasına karar verildi.

2020-2021 güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yüzde 40 oranda verilen çevrimiçi derslerin dışında kalan derslerle ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullar öğretim programlarının özelliklerine göre planlamalar yaparak alacakları kararları duyuracak.

Rate this post

Yorum Ekle