Haberler

Erciyes Üniversitesi’nde Sayıştay Raporu Depremi

Sayıştay’ın hazırladığı raporla birlikte Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanları tarafından kurulan S.S. Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi’nin kanuna aykırı olduğu iddiası ortaya çıktı.

Sayıştay‘ın, 2017 yılını baz alarak hazırladığı denetim raporunda Erciyes Üniversitesi yetkililerini ağır töhmet altında bırakacak noktalar göze çarptı. Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi ve 16 idarecinin burada görev alamayacağı ve bu kooperatifin kanuna aykırı olduğu iddia edildi.

Erciyes Üniversitesi’nin personeli olan öğretim görevlilerinin kurduğu ve kampüs içerisinde yer alan kantin ve otopark gibi alanların kiraya verilmesinden doğan kazançlara özel bir işletme olarak gözüken Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi’nin kesinlikle el süremeyeceği Sayıştay tarafından denetim raporunda yer aldı.

SAYIŞTAY’IN DİKKAT ÇEKEN RAPORU:
Sayıstay denetim raporunda, Üniversite akademik personelinin ticari maksatlı S.S. Kültür ve Eğitim Kooperatifi kurmaları, üye ve yönetici olarak ticari faaliyette bulunmaları, yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre mümkün olmadığı belirtildi.

RAPORDA İDDALAR SERT:
Raporda kooperatif aracılığıyla kamu ihale kanununa aykırı hareket edildiği ve  “Acil önü otoparkı, acil servis kantini, dental market, tıbbi cihaz satış merkezi, göl kafe, veterinerlik, hukuk ve yabancı diller Fakültesi kantinleri, bazı diğer fakülte kantinleri devlet ihale kanununa aykırı olarak pazarlık usulüyle düşük bedellerle kiralandığı”  ifadeleri yer aldı. Kooperatiften elde edilen gelir ile sadece Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki öğretim elemanlarına maddi destekte bulunulduğu ve bu durumunda Yükseköğretim ve ilgili personel kanununa aykırı olduğu kaydedildi. Sayıştay’ın denetim raporunda kiralanan taşınmazlardan elde edilen gelirlerin tahsili ve tahsil edilmeyenlerin takibi konusunda da kurumlar arasında yeterli bilgi paylaşımının yapılmadığı yönünde ibare de yer aldı.

DİKAT ÇEKEN RAKAMLAR:
Ayrıca bazı bölümlerde, ‘2017 yılı otopark geliri ise 1.964.581 TL olarak gerçekleşmiştir. Kira bedeli sözleşme bedelinin ortalama %10 una tekabül etmektedir.’ ,  ‘Bulgu’da Tıp Fakültesi otopark alanı ile kira bedelleri ve gelirleri örneklenen Diş Hekimliği Fakülte binası yakınındaki diş tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme ve cihazların satıldığı Kooperatif tarafından konulan 37,00 m2’lik prefabrik yapı 05.06.2017- 05.06.2020 tarihleri arası 3 yıllığına ilk yıllık kira bedeli 5.100,00 TL olmak üzere pazarlık usulüyle kiraya verilirken 2017 yılında sadece implant satışı 3.091.989,63 TL olarak gerçekleşmiştir.’ gibi rakamsal bazı veriler de yer aldı.

KOOPERATİF’İN BAŞKANI BOZTOSUN:
Sayıştay’ın 2017 yılı raporuyla ilgili olarak dikkatlerin çevrildiği S.S. Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi’nin başkanlığını şimdilerde yeri bil belli olmayan Kayseri Üniversitesi‘nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Botosun ile kooperatif yönetim kurulu üyesi ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa görev almakta. Ayrıca bu kooperatifin kurulmasında gerçek manada öne ayak olan Erciyes Üniversitesi eski rektörü, şimdilerde Sağlık Bakan Yardımcısı olan Muhammet Güven yer alıyor.

Kaynak: KayseriTempo
Rate this post

Yorum Ekle