Ders Notları

Etkili ve Güzel Konuşma Ders Notları

Dilin doğuşuyla ilgili kuramlar nelerdir?

 • Yansıtma kuramı
 • İş kuramı
 • Beden kuramı
 • Tevhidi dinlere dayalı kuramı

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Konuşmak İhtiyaç mıdır?

 • Konuşma insanı diğer canlıları nispeten bir ayrıcalığı olduğuna  işaret eden doğal bir ihtiyaçtır.
 • Konuşma insanı biyolojik bir ihtiyacıdır.
 • Öğrenmek için konuşmaya ihtiyaç vardır.
 • Çevredeki insanlarla anlaşabilmenin en kısa yoludur.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Konuşma Nedir?

Konuşma birey – toplum arasında meydana gelen sözlü iletişimdir. (Bireyin diğer insanlarla duygu ve düşünce alışverişidir.)

Konuşmayla ilgili temel kavramlar nelerdir?

 • Solunum: Solunum ciğerlerimize aldığımız havayı kullanarak konuşmayı gerçekleştiririz.
 • Hız: Kelime telaffuzunu ve kelime aralarındaki duraklama sürelerinin aldığı zamandır.
 • Artikülasyon: Konuşma organlarının boğazdan çıkan sese, biçim vermek için topluca çalışmasıdır.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İletişim nedir?

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden, bir alıcıya aktarılma sürecidir.

İletişim Kavramı nedir?

İletişim karşılıklı konuşma, iki kişinin sohbet etmesi ve uygun tepkiler ürete bilme gibi tanımlanabilir.

İletişimin faydaları

 1. İletişim kendinize bakışınızı değiştirir.
 2. Diğer insanların size bakışını iyileştirir.
 3. İnsan ilişkileri hakkında bildiklerimin artmasını sağlar.
 4. Mesleki yaşantımızda başarılı olmamıza yardımcı olur.
 5. Önemli yaşam bilgilerini öğrenmemizi sağlar.
 6. Gittikçe farklılaşan dünyada dolaşabilmemize yardımcı olur.

İletişim amaçları

 • Keşfetmek : Bireysel keşifle beraber dış dünyayı da keşfetmeyi de kapsar.
 • İlişki kurmak: Ailemiz ve sevdiklerimizle neresi olursa olsun iletişim kurarız.
 • Yardım etmek: Bir kişiyi eleştirirken, iletişim kurarken, bir grupla bir sorunu çözmeye çalışırken gerçekleştirmiş oluruz.
 • İkna etmek: Bazı araştırmacılar kurduğumuz tüm iletişimlerin aslında ikna etmek için olduğunu söyler.
 • Eğlenmek: Eğlenme amacıyla kurulan iletişim keyif kaçış ve rahatlama güdülerini içinde barındırır.

İletişimin temel özellikleri neledir?

 • İki tarafında aktif olduğu bir alışveriştir.
 • İletişimde mesajlar sözlü ve sözsüz olarak iletilir.
 • Bu mesajları nasıl aldığımız algılarımıza bağlıdır.
 • İletişim kişiye değil, kişiyle yapılır.
 • İletişim her zaman her yerdedir.
 • İletişim anlamların paylaşılmasıdır.

İletişimin bireysel fonksiyonları nelerdir?

 • Duygu ve düşünceler paylaşılır.
 • Karar destek sistemi sağlar.
 • Toplumsal statü kazandırır.
 • Birey kendini gerçekleştirir.
 • Temsil yeteneği kazandırır.
 • Sosyalleşme  sürecine katkı sağlar.

İletişimin toplumsal fonksiyonları nelerdir?

 • Toplumu bilgilendirir.
 • Örgütlenme sürecini destekler.
 • Kültürel yakınlaşma sağlar.
 • Kültürel aktarma sağlar.
 • Toplumu motive eder.
 • Toplumu yönlendirir.

İletişimin öğeleri nelerdir?

 • Kaynak: İletişim sürecinde mesajı gönderen ve iletişim sürecini başlatan ögedir.
  İletişimin kalitesi için gönderici nelere dikkat etmelidir?
  * Ne söylüyoruz = İçerik
  * Nerede söylüyoruz = Yer-mekan
  * Ne zaman söylüyoruz = Zaman
  * Niçin söylüyoruz = Amaç
  * Nasıl söylüyoruz = Üslüp
  * Kime söylüyoruz = Muhatap
  (Göndericinin ikna gücünü arttıran iki faktör vardır: Uzmanlık ve Güvenilirlik )
  İleti: Bir kişiye veya gruba iletilmek istenen fikir, düşünce yada duygunun sözlü veya sözsüz biçimidir.
  ( İletişimin kalitesi açısından mesaj; Açık olmalıdır, Doğruları ifade etmelidir, Mümkünse kısa olmalıdır.)
 • Kodlama: Bilgilerin düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılır bir mesaja dönüştürülmesidir.
 • Kod açma: Kaynak tarafından gönderilen mesajların alıcı tarafından çözümlendirilmesidir.
 • Kanal: İletinin kodlandıktan sonra kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yoldur.
 • Alıcı: Kaynağın gönderdiği iletinin hedefidir.
  ( Alıcı şu yapılarda olabilir: Görünüşte dinleme, Seçerek dinleme, Savunucu dinleme, Tuzak kurucu dinleme, Yüzeysel dinleme.)
 • Geri bildirim: Alıcının aldığı ve yorumladığı iletilere sözlü veya sözsüz tepki verme sürecidir.
 • Gürültü: İletinin anlaşılması yada iletilmesini engelleyen her şey gürültü olarak değerlendirilmektedir.

 İLETİŞİMİN SINIFLANDIRILMASI

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

YÖNÜNE GÖRE İLETİŞİM

 • Tek yönlü iletişim: Kaynaktan hedefe doğru ileti akışı vardır.Hedef iletiyi alır ancak tepki vermez.
 • Çift yönlü iletişim: En az iki kişi arasındaki bilgi, duygu ve düşünce  alışverişidir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

ZAMAN VE MEKAN BOYUTUNA GÖRE İLETİŞİM

 • Yüzyüze iletişim: Fiziksel olarak aynı mekanda aracısız gerçekleşir.Sözel kodlar kullanılır.
 • Uzaktan iletişim: Fiziksel olarak aynı mekanda bulunmaz.Çeşitli araç gereç desteği kullanılır.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İLİŞKİ SİSTEMİNE GÖRE İLETİŞİM

 • Kişi-içi iletişim: Bireyin kendi kendisi ile kurduğu iletişimdir.
 • Kişiler arası iletişim: Kaynağın ve hedefin insanın oluşturduğu iletişimdir.
 • Grup-içi ( Örgüt-içi ) iletişim: Kişilerin örgüt içinde ve dışında sürdürdükleri iletişimdir. ( ÖR: Takım çalışması )
 • Kitle iletişim: Bir takım mesajların geniş insan topluluklarına iletilmesi ve yorumlanması sürecidir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

BİREYİN KONUMUNA GÖRE İLETİŞİM 

 • Yatay iletişim: Benzer pozisyon ve düzeylerdeki insanlar arasındaki iletişimdir.
 • Dikey iletişim: Daha çok resmiyet içeren ast-üst ilişkisinde kullanılır.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İLETİŞİMDE MESAFE

 • Mahrem Alan (yakın alan): Bu alan kişiden 45 cm kadar öteye uzanır, sadece çok yakın ilişkiler yakın alana girebilir.
 • Kişisel Alan: Bu alan kişiden yaklaşık 45 cm ötede başlar ve 1.2 metreye kadar uzanır.
  Örneğin; yakın arkadaşlar ve sağlam kişisel bağlantılarımız bu alana girebilir.
 • Sosyal Alan: Sizden yaklaşık 1 m ötede başlar ve 3.6 metreye kadar uzanır. Bu alana yeni tanıştıklarınız, günlük arkadaşlar girebilir.
 • Kamu Alanı: 3.6 metreden 7 buçuk metre veya ötesine uzanabilen iletişim alanıdır.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İLETİŞİM OLMAZSA OLMAZLARI

 • Kelimelerin anlamı (%7): Duygu ve düşüncelerimizi aktarmada sadece taşıyıcı görevi görürler.
 • Ses tonu (%38): Konuşmaya başlarken ses tonumuzu karşımızdakiyle aynı tonda ayarlamalıyız. Ses tonumuzun şiddeti karşı tarafa yansıtır.
 • Beden dili (%55): Kaşımızın, gözümüzün oynaması ve dudaklarımızın hareketliliği birer mimiktir. İletişimin büyük bir kısmını beden dili oluşturur.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

6 ADIMDA BAŞARILI İLETİŞİM

 • Konuşmanın amacını belirleme
 • Anlaşılır dil kullanma
 • Can alıcı kelimelerin tekrarı
 • Tepki ölçme
 • Üstün taraf olmama
 • Amaca ulaşmada kontrol

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

KONUŞMADA BEDEN DİLİ (Sözsüz iletişim)

İki insan arasındaki mesafe ile başlar; duruş, oturuş, yüz, bedenin biçimi, jest ve mimik gibi ögelerden oluşan geniş bir yelpaze içinde sürdürülür.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Beden Dili

İyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin, yalnız söylediklerini değil, yaptıklarını da dikkate alır.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Beden Dilini Doğru Anlamanın ve Kullanabilmenin Yararları

 1. Diğer kişileri daha iyi anlamak ve onlarla iyi bir iletişim kurmak.
 2. Çevremizdeki insanlar üzerinde olumlu etkiler yaratabilmek.
 3. Diğer kişilerinde aslında ne demek istediklerini de anlamak.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Beden dilinin ögeleri (6 ögesi vardır)

 • Vücudun duruş biçimi
 • Jest ve mimikler
 • Göz hareketleri
 • Giyim makyaj
 • Zaman ve mekan kullanımı
 • Avuç, el, kol bacak hareketleri

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

 1. Vücudun Duruş Biçimi (Postür): Beden duruşuna bakarak o kişinin içinde bulunduğu, ruh hali ve kişilik yapısı hakkında fikir sahibi olunabilir.
  * Güvensiz Beden Duruşu: Vücut hafif eğilmiş omuzlar öne düşmüştür. Kişi kendini dışa kapatmıştır.
 2. Jest ve Mimikler: Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri, baş, el, kol ve bedenin kullanımı da jestleri oluşturur.
 3. Göz Hareketleri: Gözler refleks olarak hareket ettiği için ona hakimiyet zordur. Gözler kişinin o andaki gerçek duygularını yansıtır.
  Bakış Çeşitleri:
  Mahrem Bakış: Bakışlar gözlere ve çenenin altından kişinin vücudunun diğer bölgelerine doğrudur.
  İş Bakışı: Bakışlar karşıdaki kişinin alnında bir üçgen oluşturur ve bu sayede ciddi bir ortam oluşur.
  Sosyal Bakış: Bakışlar karşıdaki kişinin göz seviyesinin altına düştüğünde sosyal bir ortam oluşur.
 4. Avuç, el, kol bacak hareketleri: İnsanlar düşüncelerini yansıtırken en sık kullandıkları destekleyicileridir.
  Üç temel avuç içi hareket vardır;
  * Dilenci pozisyonu: Avuç içi yukarı bakar, doğruluğu dürüstlüğü simgeler.
  * Diktatör pozisyonu: Avuç içi yere bakar, bu pozisyonda duran eller kişiyi karşıdaki kişiyi otoriter gösterir.
  * Tehdit pozisyonu: Avuç kapatılmış yumruk halinde ve işaret parmağı ileriye uzatılmıştır.
  * El sıkışma: Üç çeşidi vardır, üstünlük hissi veren el sıkışma şeklidir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Rahatsız edici el sıkma şekilleri

 1. Ölü balık: El hareketsiz ve güçsüzdür. Kendini güvensiz ve bulunduğu rahatsız hisseder.
 2. Güç denemesi: Karşıdaki kişinin parmaklarını kırmak istercesine sıkmak. Gizli üstünlük kurma çabası vardır.
 3. Parmak ucu el sıkışma: Elini uzatmak yerine parmaklarının ucuyla tutmak ve karşıdaki kişinin önemsiz, küçümsenmiş hissetmesine yol açar.
4.8/5 - (12 votes)

Yorum Ekle