Ders Notları

Halkla İlişkiler Ders Notları – Pazarlama

1- Halkla ilişkiler nedir? Halkla ilişkiler neden gereklidir?

Halkla ilişkiler; kurumların tüm çevreyle olan ilişkileridir.

Halkla ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim, etkileşim ortamı yaratmaktadır. (Böylece ürün veya hizmet varlığını sürdürebilsin…)

Hakla ilişkiler olayının temelinde iletişim bulunur. Tanıtma ve tanıma halkla ilişkiler uygulamasının temel ve önemli iki evresidir. (Halkla ilişkiler sadece tek taraflı bir iş olmayıp, kurumdan tüketiciye, tüketiciden de kuruma çift taraflı bilgi akışı sağlar.)

Halkla ilişkilerin işletmeye faydaları; Girişimciliği aşılar, işletmeyi korur, finansal güçlenme sağlar, satışları artırır, saygınlık sağlar, çevresiyle olan ilişkileri geliştirir.

Halkla ilişkilerin toplumsal amaçlar; halkı aydınlatır, halkın yönetimle olan işlerini kolaylaştırır, hizmetlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlar,

2- Halkla ilişkilerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler – nedenler.

 • Teknolojik gelişmeler (bilgi ve iletişim alanında)
 • Hükümetlerin artan denetimi ve gözetimi.
 • Küreselleşme (diğer ülke hükümetleri ve kültürleri ile muhatap olma zorunluluğu)
 • Şirket birleşmeleri.
 • Dünyada bir çok ülkede önemli bir sektör olan turizmin etkisi.

3- Reklamcılık nedir? Halkla ilişkiler ve reklamcılık arasındaki farkler nelerdir?

Reklam/Reklamcılık nedir? Nostaljik cevap:

“Bir reklam adamı bence, dünya görüşü geniş, her konuda söz söyleyebilir olmalı. Ortamı, güncel konuları çok iyi izleyebilmeli, okumalı, araştırmalı, devamlı kendi­sini yenileyebilmeli, kısacası çok yönlü olmalı. Reklam­cılık bir yerde amatör bir meslektir. Bu duyguyu kaybet­memelidir.” (Rubikon, 1976)

“Günümüzün en önemli mesleklerinden biridir. Ticari bir iletişim olan ikna aracıdır, reklam. Reklamcılık ise imaj dünyasının sözcüsüdür.”

Reklamcılık ilk zamanlarda dükkanların önünde, pazarlarda çığırtanlar ve tellallar vasıtasıyla yapılmaya başlamıştır.

Ticari faaliyetler ile başlayıp; teknoloji, sosyal, siyasal alanlarda, toplumun yaşadığı değişim ve gelişime paralel olarak yaşamına devam etmiştir. Reklamcılık, günümüzde sosyal bir güç haline gelmiştir.

 • Halkla ilişkilerde sonuçlar uzun vadede alınır. Reklamda sonuçlar kısa vadede alınır.
 • Halkla ilişkilerde amaç; üründen ziyade kurum tanıtımıdır. .Reklamda amaç; üretilen mal veya hizmetlerin tanıtılmasıdır.
 • Halkla ilişkilerde çalışmalar kesintisizdir. Reklamda ise çalışmalar kesintili ve dönemseldir.
 • Halkla ilişkilerde kurumun hedef kitlesi bütün kamuoyudur. Reklamda ise hedef kitle sadece müşterilerdir.

“Reklam ve halkla ilişkiler arasında en temel fark; reklamın belirli bir para karşılığında halkla ilişkilerin ise ücretsiz olmasıdır.”

[su_divider top=”no” divider_color=”#fffc2b”]

4- Halkla ilişkiler uzmanı ne gibi niteliklere sahip olmalıdır ve halkla ilişkiler uzmanının görevleri nelerdir?

 • Halkla ilişkiler uzmanı, insan ve toplum psikolojisini, ekonomi, işletmecilik, hukuk ve genel kültür konularında bilgi sahibi olmalı.
 • Etkili yazma, etkili konuşma ve etkili dinleme konularında bilgi sahibi olmalı,
 • Basın, yayın,halkla ilişkiler konusunda eğitim almış olmalı,
 • İletişim alanında öğretim yapan bir yüksek okuldan mezun olmalı,
 • Yayın ve raporlama konusunda bilgi sahibi olmalı,
 • Hepsinden önemlisi sevecen,sıcak bir davranış ve güler yüze sahip olmalıdır.

Görevleri

 • Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar.
 • Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar.
 • Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler.
 • Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler.
 • Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

5- Halkla ilişkilerin dünyadaki gelişme evresi nedir? Halkla ilişkilerin Türkiye’deki gelişme evresi nedir?

[su_divider top=”no” divider_color=”#fffc2b”]

6- Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları nelerdir?

 • Sözlü araçlar
 • Yazılı araçlar
 • Görsel-İşitsel araçlar

Sözlü araçlar;
Konuşma ve Görüşme: Halkla iletişimci; sabırlı, nazik ve güler yüzlü olmalı; karşısındaki insanın eğitim ve statüsüne göre bir davranış içine girmeli, kişi üzerinde olumlu bir kimlik yaratmalı, konuşurken karmaşık anlatımlardan uzak, sade ve anlaşılır bir dil kullanmalı…

 • Konferans, seminerler, festivaller, fuarlar, yarışmalar vb…

Yazılı araçlar;
Gazete, dergi, kitap, broşür, bülten, yıllık, rapor, mektup, afiş, pankart, el ilanları vb.Yönetimler halkın dilek ve isteklerini, genel eğilimlerini, olumlu veya olumsuz görüşlerini ve halka duyurmak istediği bilgileri basılı araçlar olan kitaplar, gazeteler ve magazinler de öğrenebileceği gibi, bu yolla da duyurabilirler.

Bu araçların her birinin ayrı fonksiyonu vardır. Örneğin gazete ve dergiler geniş kesimlerle örgütün ilişkisini sağlar. Yazılı basın olarak da adlandırılan yayın organları diğer medya organlarına göre halkla ilişkiler alanında en sık kullanılan araçlardandır…

Görsel-İşitsel araçlar;
Radyo – Televizyon – Sinema – VideoBu araçların etkisi gelişmiş ülkelere nazaran okuma-yazma oranı düşük ülkelerde daha fazladır. Sinemayla başlayan görsel araçlardan halkla ilişkilerde yararlanma etkinliği televizyonla sürmüştür.Görsel işitsel araçlar vatandaşlara evlerinde ulaşırken, olayları gözleriyle görüyormuş kulağıyla duyuyormuş izlenimi oluşturacaktır. Bunun ise inandırıcılık etkisi daha fazladır.

7- İntranet nedir? İntranet ile hangi hizmetler verilebilmektedir.

İntranet bir kurum ya da firma içerisinde oluşturulmuş özel bir ağdır. Yani kuruma özel ağdır. İntranetlerin temel hedefi, çalışanlar arasında kesintisiz iletişim ve işbirliği sağlayabilmektir.

Temelde intranet tıpkı internet gibidir. Bilgiler standart bir web tarayıcı penceresinde izlenebilir. Ancak bu bilgiye uzanan erişim, kurumun sınırları içerisinde kalır. İntranetlerin internete bağlı olmaları zorunluğu yoktur.

İntranet İle Neler Yapabiliriz
İntranet, şirket yöneticileri ve yönetimin gereksinim duyduğu finansal verilerden kuruluştaki çalışma gruplarının planlanmasına ve çalışan kayıtlarındaki tüm ayrıntılara dek uzanabilir. Satış sonrası hizmetler için müşteri bilgileri ve müşteri kartları tutulabilir. Şirket içi haberleşme ve yeni duyurular yayınlanabilir. Kısacası yönetimin şirket içinde yayınlanmasını istediği her şeyi intranette oluşturabilirsiniz.

8- Günümüzde yaygınlaşan web bloglarını açıklayınız? Blog kullanan kurumların dikkat etmesi gereken hususları yazınız.

Blog (weblog); kullanımı teknik bilgi gerektirmeyen, kullanıcının istediği bilgileri anlık olarak yayımlayabileceği ve genellikle yayınları yeniden eskiye doğru sıralayan bir internet sitesi türüdür. Blog yayınlarında, çoğunlukla makale sonunda yazarın adı, yayımlama tarihi ve yorumlar yer alır. Aynı zamanda yorumlarda yeniden eskiye doğru sıralanır ve blogların en özelliklerinden biri yorumlar özelliğidir.

Eski bloglar manuel olarak güncellenirken günümüzdeki bloglar özel yazılımlar sayesinde daha kolay ve teknik bilgi gerektirmeden güncellenmektedir.

Günümüzde en çok kullanılan blog servisleri veya yazılımları; wordpress, blogger (blogspot), joomla, blogcu, tamblır-tumblr, Wix…

Kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • İçerikler profesyonelce hazırlanmalıdır. Gerekiyorsa kurum içeriklerin bir blogger tarafından oluşturulmasını sağlamalı.
 • Özgün içerikler kullanılmalı. İçerikler arama motorları için değil kullanıcılar için oluşturulmalı.
 • Özellikle imla kurallarına ve konunun hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak akıcı bir dilde içerik üretilmiş olunmasına dikkat edilmeli. Aynı şekilde destekleyici görseller kullanılmalı.
 • İçerik üretirken deneyimlerden veya kurumun sunduğu hizmet ya da ürün incelemelerine yer verilmeli.
 • Kitleye yönelik içerikler oluşturup etkileşim alınması sağlanmalı. Örneğin yoruma veya soru sormaya teşvik edici yayınların oluşturulması kurumlar için avantaj sağlar.
 • İçerikler oluşturulurken bunların sosyal medya sitelerinde de paylaşılabileceği unutulmayıp, sosyal medya formatlarında d içeriğin şekillendirilmesi sağlanmalı. (Bunlarla ilgili çeşitli ek araçlar mevcut.)
 • Yayımlanan içerikler olabildiğince kısa ve öz olmalı. Kullanıcı mesajınızı hemen almalı, kurumsal bloglarda reklam gelir beklentisi yüksek olmadığı için gerektiğinden fazla bilgi girişi yapılmamalı.
4.8/5 - (5 votes)

Yorum Ekle