Ders Notları

İş Sağlığı ve Güvenliği – Ders Notu

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı:

 • Çalışanları Güvenliğini Sağlamak: Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Üretim Güvenliğini Sağlamak:Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.
 • İşletme Güvenliğini Sağlamak:İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek, tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarafları

İş sağlığı ve güvenliği konusunun tarafları işçi, işveren ve devlet olarak görülmektedir.

 • Devlete Düşen Sorumluluklar:
  Bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması için öncelikli adımı devletin atması gerekmektedir.

  İşveren ve işçi üzerinde en büyük yaptırım payına sahip olan devlet gücüdür. Devlet, bu gücünü kullanarak mevzuat çıkarma, teşkilatlandırma ve denetimleri ile iş yerlerinde uygulanacak olan iş güvenliği konusunun standartlarını belirlemek ile görevlidir.

 • İşverene Düşen Sorumluluklar:
  işveren konumunda olan kişiler, sorumlu oldukları iş yerlerinde gerekli iş güvenliklerini almak ile sorumludur. İş yerinin bulunduğu tehlike grubuna uygun olarak alınan önlemlerin yanı sıra oluşacak riskler için işçilerini bilinçlendirmek, gerekli eğitim çalışmalarını uygulamak zorundadır.

  İş yeri hekimi bulundurmak, iş güvenliği uzmanları tarafından iş yerinin gerekli koşullarda güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüştürülmesini sağlamak, meslek hastalıklarına karşı önlem almak, iş yerinde güvenlik açısından gerekli olan malzeme ve kıyafetleri kişi sayısınca, yeterli miktarda bulundurmak, bilinçlendirme çalışmaları yapmak işverenin iş güvenliği konusundaki sorumlulukları arasında yer almaktadır.

 • İşçiye Düşen Sorumluluklar:
  Devletten veya iş veren tarafından alınan iş güvenliği kararlarını takip ederek kurallara uygun hareket etmelidir. işyerinde uygun kıyafet giymek, alınan önlemleri uygulamak işçiye düşen sorumluluklar arasındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

İş güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır.

“Bir diğer deyişle, kişilerin bir işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını sağlamaktır.“

4.5/5 - (2 votes)

Yorum Ekle