Kayseri Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi 2020 – 2021 Pandemi Dönemi Eğitim Öğretim Uygulama Açıklaması

Kayseri Üniversitesi 2020 – 2021 Pandemi dönemi eğitim öğretim uygulama ilke ve esasları açıkladı.

Kayseri Üniversitesi 2020 – 2021 öğretim yılı pandemi döneminde Güz yarıyılında ve ihtiyaç olması durumunda Bahar yarıyılında da önlisans ve lisans programı derslerinin mecburi haller dışında online yapılmasını kararlaştırdı.

Kayseri Üniversitesi uzaktan eğitimle verilecek olan derslerin sürelerini de belirledi.
Buna göre;
1 ders saati 40 dk,
2 ders saati (blok yapıldığında) 70 dk,
3 ders saati 70 dk + 10 dk ara + 40 dk toplam 120 dk
4 ders saati 70 dk + 10 dk ara + 70 dk toplam 150 dk olarak planlandı.

Derslerin interaktif bir şekilde işlenebilmesi için öğrencilerin derslere katılımlarında kamera ve mikrofon bulundurma ve öğretim elemanının kontrolünde kullanma mecburiyeti aranacaktır.

KAYÜ

Kayseri Üniversitesi “Yüz yüze eğitim bizim en büyük arzumuzdur, ancak sizlerin sağlığı bizler için çok daha önemlidir. Bu sebeple; Kayseri Üniversitesi’nde 2020-2021 Güz yarıyılında, ihtiyaç olması durumunda da Bahar yarıyılında, ön lisans ve lisans programları derslerinin mecburi haller dışında uzaktan öğretim yoluyla dijital platformlarda, yine mecburi haller dışında lisansüstü programları derslerinin de yüz yüze sosyal mesafe ve salgın şartlarına dikkat edilerek yapılması planlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesinin detaylı açıklaması ise şu şekilde;

1- Kayseri Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim ile verilecek olan derslerin ders süreleri aşağıdaki gibidir.

         a. 1 ders saati 40 dk

         b. 2 ders saati (blok yapıldığında) 70 dk

         c. 3 ders saati 70 dk + 10 dk ara + 40 dk toplam 120 dk

         d. 4 ders saati 70 dk + 10 dk ara + 70 dk toplam 150 dk,

2- İki ders saati derslerin blok yapılması durumunda üçüncü ders saatine başlamadan önce 10 dakika ara verilmesi uygun olacaktır. Üçüncü ve dördüncü ders saatleri bu şekilde fiilen online olarak yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre uygulamalı olarak, bilgi ve belge, video yükleme ve öğrencileri ödevlendirme şeklinde de yürütülebilir. Bu tür durumlar birimlerin ilgili kurullarının teklifi ile Senatoda karara bağlanır.

3- Uzaktan öğretim ile yapılacak derslerde canlı derslere katılarak (senkron izleme) veya kayıttan derslerin tekrarını izleyerek (asenkron izleme) öğrencilerin derslere yasal sınırlar dikkate alınarak devam etmeleri gerekmektedir.  Bu bağlamda, öğrencilerin “Kayseri Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen devam şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin devam mecburiyetlerini yerine getirmede ilgili dersi en az 4 (dört) hafta karşılığındaki ders saati kadar canlı derslere katılarak (senkron olarak) ve en az ders saatinin yarısı kadar sistemde kalarak izlemeleri dikkate alınır. Bu ve buna benzer durumlar ile diğer özel hususlar “Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından öğrencilere dönem başında duyurulacaktır.

4- Teorik ve uygulamalı derslerde derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi durumunda, uygulama kısımlarının da ödev/proje/uygulama ödevi şeklinde yürütülmesine bağlı olarak öğrencilerin uzaktan öğretim sistemine bu ödev/proje/uygulama ödevi gibi uygulama kısımlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Öğretim elemanlarının ödev/proje/uygulama ödevi gibi uygulamaları değerlendirme süreleri de yukarıda da (bkz. Madde 1) belirtildiği üzere, ders süresinden sayılabilecektir. Bu gibi durumlarda ders ile ilgili materyal dersin haftalık saatinden en az bir gün önce LMS Sistemine yüklenmiş olmalıdır.

5- Bütün programlarda mecburi olan 5i kapsamındaki Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin ara sınav ve yıl sonu sınavları (final ve bütünleme sınavları) KAYUZEM sistemi üzerinden online olarak yürütülecektir. Uzaktan öğretim ile verilen bölüm derslerinin ölçme ve değerlendirmelerinde ara sınavlar ve ara sınav telafilerinin mecburi haller dışında uzaktan öğretim platformlarında online ve/veya ödev/proje şeklinde yapılması, yıl sonu sınavlarının (final ve bütünleme sınavlarının) ise mecburi haller dışında öğretim elemanlarının nezaretinde yüz yüze sosyal mesafe ve salgın şartlarına dikkat edilerek yapılması ve/veya bazı derslerin niteliğine göre ödev/proje şeklinde hazırlanması, yüz yüze yapılması planlanan yıl sonu sınavları için öğrencilerin Kayseri’ye seyahat etmeleri ve konaklama imkânı oluşturma zorluklarına karşı ilgili yerlerdeki üniversiteler ile işbirliği yapılarak sınavların her halükarda yüz yüze yapılabilmesine yönelik tedbirlerin alınması esas olup, değişen şartlar ve gidişata göre bu durum tekrar gözden geçirilebilecektir.

6- Bütün programlarda mecburi olan 5i kapsamındaki Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin ara sınav ve yıl sonu sınavları (final ve bütünleme sınavları) KAYUZEM sistemi üzerinden online olarak yürütülecek olup, bu derslerin genel not ortalamasının hesaplanmasında ara sınavların başarı puanına etkisi %20, yıl sonu sınavının başarı notuna etkisi ise %80 olarak uygulanacaktır. Uzaktan öğretim ile verilen bölüm derslerinin genel not ortalamasına ilişkin hesaplamalarda ise uzaktan öğretim vasıtasıyla online yapılan ara sınavların başarı puanına etkisi %20, ödev ve proje şeklinde olan ara sınavlar ile yüz yüze yapılacak olan ara sınavlarda ise %40; ara sınavı uzaktan online olarak yapılan derslerin yıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılması durumunda yıl sonu sınavının başarı notuna etkisi ise %80, ara sınavı ödev ve proje ve/veya yüz yüze yapılacak olan yıl sonu sınavlarının başarı notuna etkisi ise %60 olarak uygulanacaktır. Yıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına ilişkin uygulamalarda bir değişiklik olması durumunda bu oranlar tekrar gözden geçirilerek Senato tarafından değerlendirilecektir.

7- Derslerin interaktif (etkileşimli) bir şekilde işlenebilmesi için öğrencilerin derslere katılımlarında kamera ve mikrofon bulundurma ve öğretim elemanının kontrolünde kullanma mecburiyeti aranacaktır.

8- Öğrenciler için ders kayıt haftasında bir hafta süreyle uzaktan öğretim sistemleri ile ilgili online oryantasyon eğitimleri verilecektir.

9- Öğrencilerimizin niteliklerini artırmak ve uzaktan eğitim sürecinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla sanal seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenecektir.

10- Öğrencilerimizin kendilerine atanan akademik sınıf danışmanlarıyla doğrudan ya da uzaktan görüşme yoluyla iletişim kurmalarına ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif olarak yürütülmesine özen gösterilecektir. LMS sistemi üzerinden öğrenciler tarafından gönderilen mesajlar sıklıkla kontrol edilerek, en kısa sürede cevaplanmasına azami özen gösterilecektir.

11- Öğretim elemanları için uzaktan öğretim sistemlerinin, sanal sınıfların, iletişim araçlarının kullanımı ve uzaktan öğretimde materyal geliştirme konularında oryantasyon eğitimi verilecektir. Öğretim elemanlarının bu eğitimlere katılımı mecburidir. Eğitim sonunda öğretim elemanlarına katılım belgesi veya sertifika verilecektir. Oryantasyon eğitimi ile ilgili detaylı bilgi KAYUZEM tarafından öğretim elemanlarına ayrıca duyurulacaktır.

12- Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerin haftanın 7 (yedi) günü yapılması söz konusu olabilecek, aşağıdaki belirtilen çizelgeye uygun bir şekilde ders programları merkezi olarak KAYUZEM tarafından düzenlenecektir. Mecburi haller dışında KAYUZEM tarafından yapılan ders programlarında değişiklik yapılması söz konusu olmayacaktır.

13- Tamamlanmış olan akademik takvim çalışmalarına göre, güz yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başlatılması planlanmaktadır.

14- Barınma ve ulaşım konusundaki şartların uygun olması durumunda haftalık programda belirtilen saatlerde öğrenciler ile yüz yüze eğitim de yapılabilecektir. Öngörülemeyen ve değişen diğer şartlara göre yukarıda bildirilen kararların tekrar gözden geçirilmesi de söz konusudur.

Bu kararlar, Kayseri Üniversitesi’nin 19 Ağustos 2020 tarihli Senato kararı olarak Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından uygulamaya alınmıştır.

4/5 - (1 vote)

Yorum Ekle