İlan Kayseri Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alacak

Kayseri Üniversitesi özel güvenlik görevlisi almak için İŞKUR üzerinden bir ilan yayınladı. Son başvuru tarihi ise 15 Mayıs 2020.

Kayseri Üniversitesinde güvenlik görevlisi olabilmek için başvurular www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Kayseri Üniversitesi güvenlik görevlisi başvuru şartları nelerdir?

 • Türk Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak. 45 yaşından gün almamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerlik yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.
 • İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları yada belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 • Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

Gerekli belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)
 • E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslıgetirildiğinde onay yapılacaktır)
 • Fotoğraf (4 adet)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslıgetirildiğinde onay yapılacaktır)
 • Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi ve aslı

Bir Yorum Bırak