Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Kararı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2020-2021 güz döneminde eğitim öğretimi Uzaktan Eğitim modeli ile yürüteceğini açıkladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü yazılı açıklaması şu şekilde;

“Üniversitemiz Senatosu’nun 10/09/2020 tarihli toplantısında, COVID-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi, salgının toplum sağlığı ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.08.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni”, 04.09.2020 tarihli ve 55362 sayılı “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu yazısı ile 29.07.2020 tarihli ve 47739 sayılı yazısı ekinden alınan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”nde yer alan ilkeler de göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası öğrencilerimizin sayısı, hareketliliği, yurt ve barınma olanakları, kent içi ve dışı ulaşım faaliyetleri gibi kritik etkenler de dikkate alınarak çok yönlü bir şekilde değerlendirilmiştir. 

Öğretim faaliyetlerinde Üniversitemiz üzerine düşen en önemli sorumluluğun, COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inanıyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporlar bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkânlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verilmiştir.

Derslerin teorik ve uygulamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili açıklamalar daha sonra detaylı olarak açıklanacaktır.

Ayrıca, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin eğitim şekli pandeminin seyrine bağlı olarak tekrar değerlendirilecektir. 

Küresel salgın sürecinde öğrencilerimizin sağlığı açısından eğitim-öğretim faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyor; kısa sürede sınıflarımızda tekrardan buluşmayı diliyoruz.”

Rate this post

Yorum Ekle