KYK

KYK’da Ücretsiz İnternetten Nasıl Faydalanılır?

KYK’da kalmaya hak kazanmış öğrenciler (misafir olanlar hariç) GSB’nin sunduğu ücretsiz internet imkanından faydalanabilirler. KYK’dan alınacak internet şifresi ile yurtta kalan öğrenciler diledikleri gibi ister bilgisayarlarından ister mobil cihazlarından ücretsiz internet erişimi elde edecekler.

Yurt kaydınızı tamamladıysanız E-Devlet üzerinden “Ücretsiz Yurt İnterneti Öğrenci Taahhüt İşlemleri” sayfasına girerek ücretsiz internet kullanmak için KYK Wi-Fi şifrenizi oluşturabilirsiniz.

NOT: KYK yurtlarında resmi kaydı bulunan tüm öğrencilerin kuruma ait ücretsiz internet kullanma hakkı vardır, fakat yurdunuzda bulunan yetkililerle görüşerek kullanılabilirliği teyit edebilirsiniz.

Kurumun sözleşmesi ise aşağıdaki gibidir;

KYK WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

Tanımlar

Kullanıcı: Ücretsiz İnternet Hizmetinden faydalanan Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ve Kurum Personeli.

KYK WİFİ: Yurdum Evim Ücretsiz İnternetim projesi kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlüklerinde kablosuz ve ücretsiz internet erişimi.

KYK WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA TAHHAÜTNAMEYİ ONAYLAYARAK, OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. KULLANICI, KYK WİFİ hizmetini içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, KYK WİFİ hizmetini bu şekilde ya da üçüncü kişilerin KYK WİFİ hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.

2. KULLANICI, KYK WİFİ hizmetini hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz

3. KULLANICI, KYK WİFİ’ı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun, üçüncü kişilerin haklarına saygılı şekilde kullanacağını kabul eder. KULLANICI ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görev ve yetkileri kapsamında yapılacak tüm iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve bunların kayda alınması işlemleri hakkındaki tüm sorumluluk ile bu konu hakkındaki 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanunlar ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun kullanım konusundaki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. Yine bu Kanun gereği kayıtlar gerektiğinde adli makamlar ile paylaşılabilir.

4. KULLANICI, KYK WIFI’ı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle tahhütnameyi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda hizmet sonlandırılabilir.

5. KULLANICI, belirlenen sistem ayarlamalarının geçerli olacağını kabul eder.

6. KULLANICI’nın kendisinden ve sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemler ve sair sorunlar KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

7. KYK WIFI bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenlik önlemlerini sağlanmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

8. Sunulan hizmetlerin kullanımı için KULLANICI’ya tahsis edilen her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından KULLANICI sorumludur.

9. KULLANICI tarafından Ücretsiz İnternet hizmetinden yararlanmak üzere edinilen kullanıcı adı ve şifresi gizli tutulur ve kimse ile paylaşılmaz,

10. KULLANICI tarafından edinilen şifreler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde derhal değiştirilir,

11. KULLANICI, kendi hesabından başkalarının internet erişimi gerçekleştirmesine izin vermez. Böyle bir durumda, meydana gelecek olumsuz durumların sorumluluğu kullanılan hesap sahibine aittir,

12. KULLANICI şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği “tüm kullanıcı ve diğer isimleri”nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI’nın bu maddeye aykırı davranması durumunda, KULLANICI’ya önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın ücretsiz internet erişimi geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

13. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacaktır

14. KULLANICInın trafik bilgileri veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgileri, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için ilgili mevzuata göre kullanılabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip ilgili mevzuata göre muhafaza edilir.

15. Ücretsiz İnternet hizmeti ile aşağıdaki listelenen kategorilerdeki web sitelerine erişim yasaktır. Bu hizmet aracılığıyla herhangi bir web sayfasına erişebilinmesi, bunun Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından izin verildiği anlamına gelmez, Ülkemiz yasaları kapsamında erişimi engellenen web siteleri, Irkçı, kin, nefret ve hakaret söylemleri içeren web siteleri, Kumar, bahis, silah, hack, erotik, porno içerikli siteler, Dosya paylaşım siteleri (rapidshare, hotfile, sharefiles, megaupload vb.), Torrent, emule, DC++, Limewire vb. “peer to peer” paylaşım programlarına link veren siteler, illegal, telif hakkı alınmamış dosya indirimine izin veren siteler, Crack, serial dağıtan siteler, warez siteleri,

16. DNS değişikliği, anonymous siteler, proxy ve DNS değiştirmeyi sağlayan programlar aracılığıyla veya benzer yöntemleri kullanarak internet erişimi yasak olan web sitelerine bağlanmak, bu sitelere içerik veya dosya eklemek ve kullanmak yasaktır.

17. Ücretsiz İnternet hizmetinden yararlanan kullanıcıların, bu hizmetin sağlanması için kullanılan sistemlerde açıklık araması, zafiyet tarama araçları ile sızma denemeleri gerçekleştirmesi ve cihazlara fiziksel müdahalede bulunması yasaktır.

18. KYK WIFI hizmeti ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. KYK WIFI’ın kullanılması KULLANICI’ya, KYK WIFI’ ile birlikte ya da aracılığıyla sunulan içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

19. Kişisel bilgiler paylaşarak (kredi kartı no, ad, soyad, kimlik no, şifre vb.) Ücretsiz İnternet hizmeti olanağı ile gerçekleştirilen hizmet/ürün alım/satım vb. işlemlerin güvenliği yalnızca işlemi gerçekleştiren kişinin sorumluluğundadır.

20. Ücretsiz İnternet hizmetini kullanarak dinsel, politik, ırkçı, nefret içeren söylemlerde bulunmak, hareket etmek, dinsel veya politik amaçlı bağışlar toplamak, kişisel ticaret ve dolandırıcılık amaçlı (mal/alım satım, açık arttırma vb.) işlemleri gerçekleştirmek yasaktır.

21. KULLANICI, KYK WIFI ile birlikte veya aracılığıyla sunulan içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu hizmet kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu uygun amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

22. Bu hizmetten yararlanacak kullanıcılardan edinilecek kişisel bilgiler ve internet kullanımı ile ilgili veriler, kanunların öngördüğü şartlar dışında hiçbir şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve ticari amaçla kullanılmayacaktır. Bu bilgilerin güvenliği korunmaktadır.

23. KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı talep edilen tazminat miktarını tüm faizleri ile birlikte ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

24. KULLANICI, KYK WIFI kullanıldığı esnada hizmete dair yaşanabilecek herhangi bir durum ile ilgili doğabilecek tüm riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder.

25. KYK WIFI’ın eksik çalışması, hiç çalışmaması ya da yanlış çalışması veya üçüncü kişilerin fiil veya işlemleri ya da KYK WIFI’ın kullanımından kaynaklanan başka herhangi bir sebeple veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

26. KULLANICI, KYK WIFI bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun kendisinde olduğunu, tahhaüt eder.

27. KYK WIFI vasıtasıyla görüntü, ses ve diğer her türlü içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarına ilişkin izinlerin veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

28. KULLANICI, KYK WİFİ’ı tahhütname hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

29 KYK WİFİ’a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen kullanıcı adı, şifresinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KYK WİFİ’e KULLANICI adına erişimden üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumludur.

30. KULLANICI’ların, KYK WİFİ’e erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak sorumluluklar kullanıcıya aittir.

31. Şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, diğer işlemeci şebekelerinden kaynaklanan problemler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati v.b.) rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında KYK WIFI’a erişim olmayabilir. Sayılan nedenlerle, KYK WIFI’a hiç ya da gereği gibi erişim olmaması durumlarında KULLANICI masraf, tazminat veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

32. KULLANICININ, KYK WİFİ hizmetinin verilmesini sağlayan tesisat, kablo, kanalet, elektrik prizi, kablosuz ağ erişim noktası, anahtar, kabinet ve diğer tüm cihaz ve donanımlara vereceği fiziki hasarın, zorlamanın veya bu hizmeti veren düzeneklere KYK WİFİ hizmetini aksatacak şekilde kasten müdahalesinin tespit edilmesinin ve kanıtlanmasının ardından, hizmetin sonlandırılacağını ve verilen maddi zararların tazminini kabul eder.

33. KULLANICI, bu taahhütnameyi ihlal etmesi sonucu doğacak tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu peşinen kabul eder.

34. İhtilaf vukuunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BU METİN, KYK WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

KYK WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA KULLANICI TAAHHÜTNAMESİNİ ONAYLAYARAK, TAAHHÜTNAMEYİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

KULLANICI, taahhütnameyi elektronik ortamda ilgili menüye tıklayarak kabul ettiğini beyan ettiği anda belirlenen şartları kabul etmiş sayılır.

KYK
3/5 - (1 vote)

Yorum Ekle