Ders Notları

Makro İktisat Ders Notları – 1. Sınıf 2. Dönem ERÜ

Ekonomik Terimler

Açık Piyasa İşlemleri

Merkez Bankaları bünyesinde para miktarını arttırıp, yada azaltması amacıyla hazine kağıtlarının alım satımının yapılmasıdır. ( Açık Piyasa işlemleri Merkez Bankası tarafından yürütülmektedir.)

*Arbitraj: Herhangi bir menkul kıymetin ucuz olan piyasadan alınıp, pahalı olan piyasada satılmasıdır.

Banknot: Yasal ödeme aracıdır. T.C. Merkez Bankası “TL” banknotunu basmaya yetkili tek kurumdur. (Yani para…)

Basit Faiz: Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece ana parasını kazandığı faiz oranıdır.

*Bileşik Faiz: Faizin de faiz getirmesidir.

Fed: Amerika Merkez Bankasıdır. 1913’de kuruldu.

Fırsat Maliyeti: Yapılan bir tercihten dolayı oluşan maliyettir.
(İki farklı yatırım fırsatı içerisinde yapılan seçim, birinin tercih edilmesi ve diğerinden vazgeçilmesi ile oluşan kayıptır.)

Hane Halkı: Aynı çatı altında yaşayan ve bütçeleri ortak olan kişilerdir.

İflas: Bir şirketin yükümlü olduğu borçları nedeniyle faaliyetini durdurmasıdır.

Makro Ekonomi: Geniş ölçekte işsizlik, büyüme oranı, düşen gelir, enflasyon ve cari açık gibi ekonomik olayları inceleyen birimdir.

Birincil Piyasa

İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Örneğin; Bir menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürülmesidir.

Bono: Vadesi bir yıldan kısa olan belli bir bedelin ödenmesine taahhüt edebilen menkul kıymetlerdir.

Broker: Alım Satım işlemlerinde belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi ve kurumlar hesabına yapan kişilerdir.

*Devalüasyon: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasıdır. Örneğin; TL’nin dolar karşısında değerinin düşük olması gibi.

*Enflasyon: Mal ve Hizmetlerin fiyatının artmasıdır. (Fiyatların genel seviyesindeki artış.)

*Faiz: Üretim faktöründen sermayenin elde ettiği gelirdir.

Moratoryum: Ekonomik çöküntüdür. Ödeme gününün kaybedilmesi sonucu borçların ödenemeyeceğinin ilanıdır.

*Revalüasyon: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasıdır.

Sermaye Piyasası

Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasadır.

Bir ekonomide arz ve talep üretim ile harcama arasındaki eşitlik sağlandığında dengeye gelmektedir.

Talep: Belirli bir dönemde bütün tüketiciler tarafından satın alınmak istenen toplam mal miktarıdır.

Talebi Etkileyen Faktörler:

 • Mal ve Hizmetin fiyatı
 • Hane halkının gelir seviyesi
 • Tamamlayıcı malların fiyatı
 • Zevk ve tercihler
 • Gelir dağılımı

Talep Kanunu: Bir mal ve hizmete yönelik talep miktarının belirlenmesinde, söz konusu mal ve hizmetin fiyatı son derece önemlidir.

İktisat teorisinde “Talep edilen malın fiyatı düştükçe talep miktarı artar, fiyat arttıkça da talep miktarı azalır.Malın talep miktarı ve fiyatı arasındaki ters yönlü bu ilişki talep kanunu olarak kabul edilir.

Arz: Mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zaman ve belirli bir fiyattan piyasaya sunulmasıdır.

Arz’ı Etkileyen Faktörler:

 • Mal ve Hizmetin fiyatı
 • Üretimde kullanılan girdi fiyatı
 • Firmanın temel hedefi
 • Teknoloji

[su_spoiler title=”İZMİR İKTİSAT KONGRESİ” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Anchor”]

İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 tarihinde düzenlenmiştir.

Kongrenin amacı, hızlı kalkınmayı ve ekonomik bağımsızlığı sağlamaktı. Kongrenin başkanlığını Kazım KARABEKİR yapmıştır.

İzmir’in seçilmesindeki en önemli nedenler ise; Türkiye’nin önemli bir ticaret merkezi olması ve Kurtuluş Savaşı’nın noktalandığı yer olması etkili olmuştur.

Kongre’ye; sanayici, tüccar, çiftçi ve işçi kesimlerinin temsilcileri katılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Misak-ı İktisadi Kararları kabul edilmiştir.

İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlardan bazıları:

 • Hammaddesi ülke içinde bulunan sanayi kollarının kurulması.
 • Türk girişimcilerinin desteklenmesi.
 • Yerli sanayinin dış rekabetlerden korunması için gümrük önlemleri alınması.
 • Ticaretin gelişmesi için bir banka kurulması.
 • Tütün tekellerinin kaldırılması.
 • İşçi haklarının korunması için sendika ve grev hakkının tanınması.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”EKONOMİK TANIMLAR” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Anchor”]

 • ArbitrajHerhangi bir menkul kıymetin ucuz olan piyasadan alınıp, pahalı olan piyasada satılmasıdır.
 • BanknotYasal ödeme aracıdır. T.C. Merkez Bankası “TL” banknotunu basmaya yetkili tek kurumdur. (Yani para…)
 • Basit Faiz: Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece ana parasını kazandığı faiz oranıdır.
 • Bileşik Faiz: Faizin de faiz getirmesidir.
 • Fed: Amerika Merkez Bankasıdır. 1913’de kuruldu.
 • Fırsat Maliyeti: Yapılan bir tercihten dolayı oluşan maliyettir.
  (İki farklı yatırım fırsatı içerisinde yapılan seçim, birinin tercih edilmesi ve diğerinden vazgeçilmesi ile oluşan kayıptır.)
 • Hane Halkı: Aynı çatı altında yaşayan ve bütçeleri ortak olan kişilerdir.
 • İflas: Bir şirketin yükümlü olduğu borçları nedeniyle faaliyetini durdurmasıdır.
 • Makro Ekonomi: Geniş ölçekte işsizlik, büyüme oranı, düşen gelir, enflasyon ve cari açık gibi ekonomik olayları inceleyen birimdir.
 • Bono: Vadesi bir yıldan kısa olan belli bir bedelin ödenmesine taahhüt edebilen menkul kıymetlerdir.
 • Broker: Alım Satım işlemlerinde belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi ve kurumlar hesabına yapan kişilerdir.
 • Devalüasyon: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasıdır. Örneğin; TL’nin dolar karşısında değerinin düşük olması gibi.
 • Enflasyon: Piyasada ki Mal ve Hizmetlerin fiyatının artmasıdır. (Paranın değer kaybetmesi.) (Fiyatların genel seviyesindeki artış.) (Halk dilinde yaşam pahalılığı diye de geçer.) (Fiyatlar genellikle iki sebepten dolayı artar. Birincisi üretim maliyetinin artması, ikincisi ürüne olan aşırı taleptir.) (alım gücünün düşmesi.)
 • Faiz: Üretim faktöründen sermayenin elde ettiği gelirdir.
 • Moratoryum: Ekonomik çöküntüdür. Ödeme gününün kaybedilmesi sonucu borçların ödenemeyeceğinin ilanıdır.
 • Revalüasyon: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasıdır.
 • Sermaye Piyasası: Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasadır. Bir ekonomide arz ve talep üretim ile harcama arasındaki eşitlik sağlandığında dengeye gelmektedir.
 • Talep: Belirli bir dönemde bütün tüketiciler tarafından satın alınmak istenen toplam mal miktarıdır.
  • Talebi Etkileyen Faktörler:
   • Mal ve Hizmetin fiyatı
   • Hane halkının gelir seviyesi
   • Tamamlayıcı malların fiyatı
   • Zevk ve tercihler
   • Gelir dağılımı
 • Arz: Mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zaman ve belirli bir fiyattan piyasaya sunulmasıdır.Arz’ı Etkileyen Faktörler:
  • Mal ve Hizmetin fiyatı
  • Üretimde kullanılan girdi fiyatı
  • Firmanın temel hedefi
  • Teknoloji

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”TALEP ÇİZELGESİ” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Anchor”]

[/su_spoiler]

4.7/5 - (3 votes)

Yorum Ekle