Ders Notları

Muhasebenin Temel Kavramları

Muhasebenin temel kavramları şunlardır;

 1. Sosyal sorumluluk kavramı: Bu kavram, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarını gözeterek bilgi üretiminde tarafsız ve dürüst davranması gerektiğini ifade eder.
 2. Kişilik kavramı: Bu kavram işletmeyi bir kişilik olarak görmeyi öngörür. Yani işletmenin sahiplerinden, yöneticilerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiği…
 3. Süreklilik kavramı: Bu kavram işletmenin devamlı olması, sınırsız ömrü var gibi görmeyi öngörür. İşletmenin sürekliliği kavramı aynı zamanda maliyet esasının da temelini oluşturur.
 4. Dönemsellik kavramı: İşletmenin sürekliliği boyunca belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır.
 5. Parayla ölçme kavramı: Parayla ölçülebilen işlemlerin muhasebeye para birimiyle yansıtılmasıdır. (Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır.)
 6. Maliyet esası kavramı: Varlıkların elede edilmesinde maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
 7. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı: Muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan belgeler düzenlenmeli ve taraf ayrımı yapılmamalı. Yani işletmede yapılan her şeyin belgesi olmalı.
 8. Tutarlılık kavramı: Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder.
 9. Tam açıklama kavramı: Hazırlanan mali tabloların, işletme sahiplerine doğru karar verecek ölçüde anlaşılır ve açık olmasını ifade eder.
 10. İhtiyatlılık kavramı: Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenn karşılaşabileceği riskleri göz önüne alınması gereğini ifade eder.
 11. Önemlilik: Önemli olayların kayıt altına alınması gereğini ifade eder.
 12. Özün önceliği kavramı: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
5/5 - (2 votes)

Yorum Ekle