Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tüm Dersleri Online Yürütecek

Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “2020-2021 güz yarı yılında teorik ve uygulamalı tüm derslerin, uzaktan ve online olarak yürütüleceğini” duyurdu.

Rektör Zorlu, “Sevgili öğrencilerim, 2020-2021 güz yarı yılında akademik birimlerimizdeki teorik ve uygulamalı tüm dersler, uzaktan ve online olarak yürütülecek. Gerekçelerini iyi okumanızı rica ediyorum. Eğitim şart ve çok önemli ama önce insan, önce sağlık…” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesinin 31.08.2020 tarihli resmi açıklamasında ise aşağıdaki metne yer verildi.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Derslerinin İşlenme Usulü

“Sevgili Öğrencilerimiz,

Hepinizin malumu olduğu üzere Üniversitemiz, Kovid 19 salgını sebebi ile Bahar yarıyılını uzaktan öğretimle tamamlamak zorunda kalmıştır. Güz döneminde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin tüm akademik birimlerimizin katkıları ve Konya İl Pandemi Kurulu’nun ilimize dair uyarıları ile farklı senaryolar üzerinde yoğun çalışmalar yürütülmüştür.

YÖK’ün yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bir planlama yapılmasına gayret edilmiştir. İçinde bulunduğumuz süreç, Sağlık Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve YÖK’ün yönlendirmeleri doğrultusunda ilerleyen dönemlerde yeniden değerlendirilebilecektir.

Bu çerçevede;

Mevcut veriler ve salgının seyri, bir süre daha riskin devam edeceğini göstermektedir.

Bugün itibari ile Konya, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi durumundadır. Ulaşım, barınma, yeme içme gibi öğrencilerimizle ilgili birçok alanın kullanımından kaynaklanacak yoğunluk, bulaş riskinin daha da artmasına sebep olabilecektir.

Önümüzdeki yarıyılda, gribal enfeksiyonların artış gösterdiği kış mevsimine girilmesine paralel olarak pandeminin de artabileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan, yüz yüze öğretim için gerek duyulan idari personelin, kamu kurumlarında esnek çalışma modelinin yürürlükte olduğu (bazı idari birimlerimizde pandemiye yakalanan personelimizin bulunması, temas halindeki diğer personelimizin de karantinada kalması gerektiği) göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacağı ve sunulan hizmetin aksayacağı değerlendirilmektedir.

Tüm bunlardan daha önemlisi, aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, aşağıdaki kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur.

2020-2021 öğretim yılı Güz yarı yılında yabancı dil hazırlık, ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm derslerin genel olarak uzaktan, online olarak yürütülmesine karar verilmiştir.

Buna göre,

Akademik birimlerimizdeki teorik ve uygulamalı tüm dersler, uzaktan ve online olarak yürütülecektir.

Meram Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin teorik dersleri ve uygulamalı derslerin mümkün olanları uzaktan; uzaktan yapılması mümkün olmayan uygulamalar ise programlarda düzenleme yapılarak yüz yüze ders imkânı doğması düşüncesiyle dönem sonuna veya bir sonraki döneme aktarılarak yapılacaktır.

Tüm iç ve dış paydaşlarımıza duyurulur.”

Yorum Ekle