Ders Notları

Reklam İletişim Amacı – Tanımı – Önemi

4.1 Reklam İletişim Amacı
4.1.1.Tanımı
İletişim amacını gerçekleştirmeye yönelik bir araç olarak reklam, üretici firmanın
son tüketici ya da aracı kuruluşlara mal, hizmet ya da fikirlere ilişkin bilgi vermesini temin
eden ve güdüleyerek malın tüketicisi ve satıcısı olmalarını sağlayan süreçtir.

4.1.2. Önemi
Reklam, hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve kitlenin
düşünme alışkanlığını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığını
artırmak amacını taşır. Belirtilen amaca ulaşabilmek için reklamın hedef aldığı tüketici
kitlesine ulaşması mesajlarını verebilmesi gerekmektedir, bu da reklamın öncelikli olarak
iletişim amacını yerine getirmesiyle mümkün olabilir.

Günümüzde üretim ve tüketim noktası arasında mesafenin açılması kaçınılmaz bir
durumdur. Üretici ve tüketici arasındaki kişisel ilişkinin kopması ile iletişim boşluğu
meydana gelir. Günümüzün ekonomik dünyasında firmaların reklamdan bekledikleri ilk
görev, meydana gelen iletişim boşluğunun doldurulmasıdır. Yukarıda saydığımız nedenler
reklamın iletişim amacının önemini vurgulamaktadır.

4.1.3. Reklamın İletişim Amacında Bulunması Gereken Öğeler
4.1.3.1. Kaynak

Reklam veren kişi veya kuruluştur. Ürünün sadece üretilmesi satış için yeterli
değildir. Üretim, fiyatlandırma, dağıtım kanalları vb kadar önem taşıyan bir unsurda üretilen
malın o malı hiç tanımayan hedef tüketici kitle tarafından tanınması, özelliklerinin bilinmesi,
satın alma isteğinin sağlanmasıdır.

4.1.3.2. Mesaj
İnsan ve insan topluluklarının ortak anlam çıkarabileceği ses, şekil gibi öğelerden
oluşur. İletişim amacını gerçekleştirirken konuşma ve yazının yanı sıra müzik, ışık, ses,
grafik vb. hareketli ve hareketsiz görsel ögeler kullanılabilir. Mesaj oluşturma aşamasında
reklamın hedef aldığı tüketici kitlesinin doğru biçimde tanımlanması, reklamın yaratıcılığına
ait çalışmaların yeterli düzeyde titizlikle ve olabildiğince özgün biçimde tasarlanması
gerekir.

Rate this post

Yorum Ekle