Haberler

Sayıştay Üniversite Hastaneleri İflasın Eşiğinde Olduğunu Açıkladı

Sayıştay, döner sermayeyle ayakta kalmaya çalışan üniversite hastanelerinin içler acısı durumda olduğunu açıkladı. Mali çıkmaza sürüklenen hastanelerin iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay’ın raporunda mali kriz yaşayan birçok üniversite hastanesinin, hastalara hizmet veremeyecek duruma geldiği belirtildi ve acil önlem istendi. Üniversite hastanelerinin döner sermaye işletmelerinin gelirleriyle giderlerini karşılayamadıkları, borçlarını ödemekte güçlük çektikleri ve mali yapılarındaki bozukluk nedeniyle hizmet üretmekte sorunlar yaşadıkları tespit edildi.

Sayıştay raporunda yer alan tespitlere göre, üniversite hastanelerinin yaşadıkları çıkmaz nedenleri arasında hastane işletme maliyetinde yıllar itibarıyla artış olmasına karşılık Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekinde yer alan birim fiyatların değişmemesi gösterildi.

Ayrıca, hizmetle doğrudan ilgili olmayan personel ödemeleri ve cari giderlerin döner sermaye işletmesinden karşılanması, nakit yetersizliği nedeniyle tedarikçilere ödemelerin zamanında yapılamamasının artan satın alma maliyetlerinin üniversite hastanelerini zor durumda bıraktığı vurgulandı.

Raporda bakılan hasta sayısının artması ve yeni maliyet kalemlerinin ortaya çıkması, döner sermaye işletmesi zarar etmesine rağmen katkı payı ödemelerinde kısıntının bu kuruluşları zor durumda bıraktığı belirtildi.

4/5 - (2 votes)

Yorum Ekle