Haberler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üni

Üniversite’de Proje Ödeneğiyle Demirbaş Alındığı Ortaya Çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, bilimsel proje için ayrılan ödenekten demirbaş alındığı ortaya çıktı.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, üniversite “Öğretim Üyelerinin Araştırma Amaçlı Teknolojik Donanımlarının Geliştirilmesi Projesi” ile öğretim üyelerine demirbaş aldı ve çeşitli birimlerin ihtiyaçlarını karşıladı. Bu projeye BAP bütçesinden 479 bin 980 TL ödenek ayrıldı. Devam eden proje için ise 210 bin 592 TL harcandı. Yapılan harcamalarla 39 dizüstü, 23 masaüstü bilgisayar ve 1 televizyon alındı. Ayrıca 3 kez otomasyon yıllık bakımı ve fotokopi cihazı bakım onarımı da bu ödenekten karşılandı.

Sayıştay denetçileri üniversiteyi bu konuyla ilgili şöyle uyardı: “Bilimsel araştırma projeleri kapsamında projelere ödenek ayrılmasındaki temel amaç; bu projeler ile bilime ulusal veya evrensel ölçülerde katkıda bulunacak; ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yarar sağlayacak sonuçlar elde etmektir. Yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu proje ile bilime katkı sağlamaktan çok, çeşitli demirbaş ve yönetimsel ihtiyaçların karşılandığı görülmüştür.”

Üniversitenin kongre harcamalarını da BAP özel hesabından karşıladığı da açığa çıktı. BAP kapsamında, tahsis edilen ödenekler kongre projelerinin finansmanında kullanıldı. Projelere verilen ödeneklerle, öğretim elemanlarının yurtiçi/yurtdışı kongre ve konferanslara katılım projeleri finanse edildi. Bu doğrultuda 135 yurtdışı kongre ve konferans projesi için 543 bin 500 TL harcama yapıldı.

Sayıştay raporunda “Sözel bildiri sunmak üzere yapılan yolluk ve katılım harcamalarının Bilimsel Araştırma Projeleri özel hesabından karşılanmasının doğru olmadığı düşünülmektedir” dendi.

4/5 - (1 vote)

Yorum Ekle