Haberler

‘Üniversitelerdeki uzaktan öğretim’in bir aylık analizi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerin bahar dönemindeki derslerin yüzde 90,1 oranında uzaktan öğretim olarak açıldığı, bu derslerin yüzde 22’sinde “canlı sınıf” uygulamasının kullanıldığı bildirildi.

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde üniversitelerde başlatılan uzaktan öğretim süreçlerinin mevcut durumunu tespit etmek ve iyileştirilmesi faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere veri analiz çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında 127’si devlet ve 62’si vakıf olmak üzere 189 üniversiteden gelen veriler değerlendirilerek analiz edildi.

Buna göre, üniversiteler uzaktan öğretime geçiş konusunda önemli gayretler gösterdi, birçok üniversite kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamladı.

189 üniversiteden 121’i yani yüzde 64’ü 23 Mart, yüzde 22’sine denk gelen 41’i 30 Mart, yüzde 13’üne denk gelen 25’i ise 6 Nisan’da uzaktan öğretim uygulamalarına başladı.

Bu sonuçlar, üniversitelerin kısa sürede uzaktan öğretime geçiş süreçlerini tamamladıklarını ortaya koydu.

– Derslerin yüzde 90,1’i uzaktan öğretimde açıldı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde üniversitelerde verilen toplam ders sayısı 736 bin 341 iken küresel salgın sonrası 663 bin 808 ders uzaktan öğretim kapsamında açıldı.

Bahar dönemindeki derslerin yüzde 90,1’i uzaktan öğretim olarak verildi.

Üniversitelerin neredeyse tamamına yakını (yüzde 99,2) teorik derslerini, yüzde 89’u ise uygulamalı derslerin teorik kısımlarını uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmeye başladı.

Ayrıca, üniversitelerin yüzde 75’inin, uygulamalı derslerden uygun olanları uzaktan öğretim yoluyla verdiği görüldü.

– Derslerin yüzde 22’inde canlı sınıf uygulaması

Uzaktan öğretim yöntemiyle açılan derslerin yüzde 22’sinde canlı sınıf uygulaması kullanıldı.

Canlı ders uygulamalarını vakıf üniversiteleri yüzde 53,2 oranında tüm derslerde zorunlu tutarken, bu oran devlet üniversitelerinde yüzde 29,1 oldu.

Canlı sınıf uygulaması oranı yüksek lisans derslerinde yüzde 25,9, doktora derslerinde yüzde 24,2, lisans derslerinde yüzde 22,1 ve önlisans derslerinde ise yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

Uzaktan öğretim uygulamaları yüzde 91’lik oranla en yoğun sosyal bilimlerde uygulanırken, aynı oran fen bilimlerinde yüzde 78, mühendislik alanında yüzde 77 oldu. Yoğunluğun en düşük olduğu bilim alanı ise yüzde 54’le sağlık bilimleri olarak gerçekleşti.

– Çeşitli etkinlik ve değerlendirme yöntemleri

Küresel salgın döneminde üniversitelerin uzaktan öğretimde ölçme değerlendirme kapsamında ara sınav uygulamalarını netleştirdikleri, ödev, proje, çevrimiçi sınav ve kısa sınav gibi farklı çevrimiçi değerlendirme yöntemlerini uyguladıkları görüldü.

Üniversiteler, ara sınavların ölçme ve değerlendirmesini yüzde 90,5 oranında ödev, yüzde 83,1 oranında ise proje yoluyla yapmayı uygun gördü.

Hızlı bir şekilde geçilen uzaktan öğretim uygulamalarına öğretim elemanlarının entegrasyonunun sağlanması konusunda üniversitelerin ciddi gayret gösterdikleri görüldü.

Küresel salgın sürecinde üniversitelerin yüzde 97’si öğretim elemanlarına uzaktan öğretim uygulamaları hakkında teknik destek sağlarken yüzde 79’u online eğitimler verdi. Ayrıca üniversitelerin yüzde 39’u öğretim elemanlarına pedagojik destek sundu.

Bu süreçte üniversitelerin yüzde 95’i öğrencilerine süreçle ilgili SMS, e-posta yoluyla bilgilendirme yaparken, yüzde 91’i teknik destek hizmeti sundu, yüzde 83’ü iletişim noktası oluşturdu, yüzde 70’i de yeni görevlendirmeler yaptı.

Rate this post

Yorum Ekle