Haberler Üni Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki Taciz İddiaları Meclis’e Taşındı

HDP milletvekili Danış- Beştaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Şakir Gözütok’un kadın öğrencileri taciz ettiği yönündeki iddiaları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle Meclis’e taşıdı.

“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı hakkında başlatılan soruşturmadan haberdar mısınız?

“Prof. Dr. Şakir Gözütok ile ilgili daha önce şikâyet başvurusu olmuş mudur?

“Yapılan başvurular ne şekilde sonuçlanmıştır?

“Son yıllarda üniversite ve akademilerde akademisyen erkeklerin görev, nüfuz ve yetkilerini kullanarak kadın öğrencilere yönelik taciz ve tecavüz haberleri artan bir eğilimde olup neden bu kişilere yaptırım uygulanmamaktadır?

“Yine Bakanlığınıza bağlı lise, ortaokul hatta ilkokullarda öğretmenlerinin tacizine ve cinsel istismarına maruz kalan çok sayıda öğrencinin varlığı bilinmesine rağmen neden bu öğretmenlerin mesleklerine devam etmeleri sağlanıyor?”

Soruları, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Meral Danış- Beştaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle iletti.

Çünkü,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki kadın öğrenciler, üniversitenin İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok’un kendilerini cinsel taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Öğrencilerin ailelerini tehdit eden Gözütok hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Selçuk’a 13 soru yönelten Danış-Beştaş, kamuoyunun aydınlatılmasını istedi.

Danış-Beştaş’ın sorularının tamamı şöyle:

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı hakkında başlatılan soruşturmadan haberdar mısınız?

*Prof. Dr. Şakir Gözütok ile ilgili daha önce şikâyet başvurusu olmuş mudur?

*Yapılan başvurular ne şekilde sonuçlanmıştır?

*Son yıllarda üniversite ve akademilerde akademisyen erkeklerin görev, nüfuz ve yetkilerini kullanarak kadın öğrencilere yönelik taciz ve tecavüz haberleri artan bir eğilimde olup neden bu kişilere yaptırım uygulanmamaktadır?

*Daha önce Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Prof. Dr. Hasan Bilgili aleyhine başlatılan soruşturmanın neticesiz kalması taciz olaylarının devamına neden olmuş ve geçtiğimiz yıl ortaya çıktığı üzere bir kadına ağır şekilde tecavüz etmiş olması bağlamında üniversite, akademi ve yüksekokullarda taciz ve tecavüz olayları neden olağan görülmektedir?

*Yine Bakanlığınıza bağlı lise, ortaokul hatta ilkokullarda öğretmenlerinin tacizine ve cinsel istismarına maruz kalan çok sayıda öğrencinin varlığı bilinmesine rağmen neden bu öğretmenlerin mesleklerine devam etmeleri sağlanıyor?

*Neden Bakanlığınız eğitim alanında yaşanan taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarına karşı bir tutum takınmıyor?

*Okullarda ve üniversitelerde taciz, tecavüz ve istismar vakalarının engellenmesine yönelik bir çalışmanız var mı? Yahut bu yönde bir çalışma yapılması gündeminizde olacak mı?

Hâlihazırda kaç üniversite, kaç akademi, kaç yüksekokul, kaç lise, kaç ortaokul ve kaç ilkokulda taciz, tecavüz ve cinsel istismar hadisesi yaşanmıştır? Kaç eğitimci hakkında kaç şikâyet başvurusu yapılmıştır? Şikâyet başvurularının akıbeti ne olmuştur? Hakkında şikâyet olan kaç eğitimci meslekten men edilmiş, kaçı görevine devam etmektedir?

*Mağdur öğrencilerin yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmelerinin sağlanması adına hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

*Cinsel taciz, istismar ya da tecavüze uğrayan kaç öğrenci eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır?

*Bakanlık olarak bakanlığınıza bağlı eğitimcilerin işledikleri suçlardan ötürü cezalandırılmamaları, hatta görevlerine devam etmeleri bağlamında okullarda artan taciz, tecavüz ve istismar hadiselerinin vuku bulmasında sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?

Konuya dair kamuoyuna bir açıklama yapacak ve faillere ilişkin gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlayacak mısınız? (EMK) 

Rate this post

Yorum Ekle